Åtgärda Anslutningsfel I Bitdefender Vpn För Windows, Mac, Android, Ios

Om detta inte hjälper, kontakta Plugin Tillverkare. Om du vill rensa DNS-cachen på enheten öppnar du först din kommandorad enligt följande. Om det fortfarande uppstår blandade innehållsfel, se källkoden där resurserna fortfarande medföljer “http” i stället för “https” och ersatte dem därefter. Om testkörningen har hittat några tabeller kan du ta bort kryssmarkeringen “Testkörning?” och […]